“Державно-приватне партнерство у сфері кібербезпеки: міжнародний досвід та можливості для України”. Аналітична доповідь

Поділитися:

Аналітична доповідь присвячена питанням формування ефективного державно-приватного партнерства з питань кібербезпеки. Проаналізовано теоретичні підходи до державно-приватного партнерства та їх особливості в питаннях кібербезпекової сфери. Досліджено світовий досвід (США, ЄС, Німеччини, Великої Британії, Польщі) із розбудови довіри між державним та приватним сектором з питань безпеки кіберпростору. Розглянуто нормативно-правові та організаційні основи державно-приватного партнерства в Україні, наведено ефективні приклади такого партнерства. Окреслено перспективні напрямки розвитку кібербезпекового державно-приватного партнерства в Україні та можливі шляхи їх імплементації.