Економічні інструменти протидії гібридній агресії

Поділитися:

Використання економічних засобів дозволяє утворити відчутну економічну мотивацію до деескалації конфлікту та його превентивного стримування. Інколи використання економічних санкцій виступає чи не єдино можливим механізмом реакції міжнародної спільноти та окремих держав на агресію, особливо у її гібридній формі.

В умовах конфронтації з РФ для України нагальною є потреба інституційного та нормативно-правового удосконалення спектру механізмів невоєнного стримування та протидії гібридній агресії. Для мінімізації негативного впливу гібридної агресії необхідно посилити стійкість національної економіки через створення внутрішніх (зниження імпортозалежності, моніторинг іноземних інвестицій в інтересах національної безпеки) і зовнішніх (зміцнення міжнародного співробітництва у формуванні та імплементації санкцій, протидія енергетичному тиску) передумов.

Ефективна протидія гібридній агресії також має ґрунтуватись на належному інституційному забезпеченні застосування інструменту економічних санкцій, а також усебічному міжнародному співробітництві у сфері їх формування та імплементації. Дослідження сфокусоване на трьох основних напрямках: ідентифікації загроз економічній безпеці, які генеруються гібридною агресією (теоретичний аспект); досвіді та результативності застосування санкцій іншими державами та Україною; рекомендаціях щодо протидії гібридній агресії шляхом удосконалення політики санкцій.

 

Фото: globaltrademag.com

Повний текст аналітичної доповіді: