Громадянське суспільство України: політика сприяння та залучення, виклики та трансформації

Поділитися:

Проаналізовано результати загальнонаціональних опитувань громадської думки щодо сучасного стану розвитку громадянського суспільства в Україні. Охарактеризовано основні тенденції громадської активності, зокрема розглянуто особливості самоорганізації громадян під час виборчих процесів 2019 року. У контексті проведення реформи децентралізації проаналізовано сучасний стан правової інституалізації місцевої демократії, різні форми громадської участі в об’єднаних територіальних громадах. Наведений в аналітичній доповіді комплексний аналіз політико-правового середовища вітчизняного громадянського суспільства, успішних практик діяльності благодійних організацій, державної фінансової підтримки громадського сектору надав можливості виокремити найважливіші пріоритети та завдання державної політики щодо сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні в умовах політичного транзиту. Видання адресоване представникам політико-владних структур, громадських організацій, недержавних аналітичних центрів та іншим інституціям громадянського суспільства, а також науковцям, викладачам, докторантам та аспірантам гуманітарних та суспільствознавчих спеціальностей.

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Громадяни про громадянське суспільство: що змінилося?

Розділ 2. Стан українського громадянського суспільства: загальні тенденції 

Розділ 3. Динаміка зміни форм і практик громадянської самоорганізації в умовах зміни електорального циклу

3.1. Сучасні практики громадської активності та самоорганізації

3.2. Організації громадянського суспільства у виборчих процесах

Розділ 4. Пріоритети державної політики сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства

4.1. Аналіз політико-правового забезпечення створення та діяльності організацій громадянського суспільства 

4.2. Умови державної фінансової підтримки організацій громадянського суспільства

4.3. Перспективи розвитку благодійництва в Україні

Розділ 5. Розвиток демократії участі та організації громадянського суспільства

5.1. Місцева демократія: стан правової інституалізації та ефективність її механізмів

5.2. Форми громадської участі в ОТГ: успіхи та проблемні аспекти

5.3. Практика впровадження інноваційних інструментів розвитку територіальних громад

Авторський колектив

Повний текст: