"Інформаційні виклики гібридної війни: контент, канали, механізми протидії". Аналітична доповідь

Поділитися:
Авторський колектив:
Ісакова Т.
Гнатюк С. – к.і.н.
Дубов Д. – к.політ.н., с.н.с.
Черненко Т. – к.філос.н.
Баровська А. – к.держ.упр.