"Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України". Аналітична доповідь

Поділитися:

bookПроаналізовано сучасний стан і можливості ефективного використання інноваційного потенціалу промисловості, розкрито інституційні засади формування інноваційної моделі розвитку, визначено напрями державної політики підтримки роз витку інноваційних кластерів, а також пріоритетні напрями та інструменти інноваційного розвитку у стратегії модернізації промисловості України.