"Інститут громадянства як регулятор впливу на стан забезпечення національної безпеки України". Аналітична доповідь

Поділитися:

1В аналітичній доповіді запропоновано результати дослідження низки проблемних питань, пов’язаних із набуттям і втратою громадянства України. Досліджено зміст і форми конституційно-правового регулювання
громадянства в Україні та акцентовано увагу на існуючих проблемах законодавчого забезпечення функціонування інституту громадянства, а також визначено найбільш оптимальні способи його вдосконалення.
Зроблено висновок, що в сучасних соціально-політичних умовах інститут громадянства став одним із чинників, який відчутно впливає на стан забезпечення національної безпеки України. Запропоновано розглядати громадянство як один із головних елементів механізму допуску до участі в управлінні державними справами та усунення від такої участі осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, у тому числі під час збройного конфлікту на території Донецької та Луганської областей.


Розглянуто теоретичні та практичні питання множинного громадянства, викладено результати дослідження сучасного стану його законодавчого регулювання в Україні.
Проведено аналіз окремих законодавчих ініціатив щодо розв’язання проблем, пов’язаних із визначенням напрямів державної політики в цій сфері правовідносин та сформульовано пропозиції щодо можливих шляхів
їх врегулювання на національному та міжнародному рівнях.


Для експертів, науковців, фахівців у галузі національної безпеки, конституційного права та державного управління, суб’єктів владних повноважень, представників громадських організацій та окремих громадян, усіх, хто цікавиться проблемами забезпечення національної безпеки. Видання може стати в нагоді під час розроблення та ухвалення законодавчих актів, що регулюватимуть правовідносини у цій сфері.