"Розвиток трудового потенціалу як чинник економічного зростання України". Аналітична доповідь

Поділитися:

bookНадано оцінку наявних проблем, що накопичилися у сфері державного управління розвитком людського капіталу та подолання освітньо-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці. Проаналізовано роль і місце інституцій державного управління, роботодавців, освітньо-наукової сфери та працівників у системі формування, розвитку і збереження трудового потенціалу. Увагу акцентовано на тому, що вирішення зазначених проблем можливе лише за умов системного визначення стратегічних цілей і завдань розвитку держави з урахуванням принципів гідної праці, пріоритетів промислово-економічної, соціальної, демографічної, освітньої та наукової політики.


Для науковців, органів державної та виконавчої влади, а також усіх, хто цікавиться проблемами гідної праці та функціонування ринку праці.