Тези щодо політики України стосовно Російської Федерації

Поділитися:

Російська Федерація – найбільший сусід, чинник внутрішньої та зовнішньої політики України. Донедавна українське та російське суспільства були щільно інтегровані.

More: Position paper on Ukraine’s policy towards the Russian Federation (eng)

Відносини України з РФ ускладнює імперська спадщина, що деформує сприйняття сторонами одна одної.

РФ як держава-агресор – головне джерело зовнішніх загроз національній безпеці України. Відповідь на російський виклик має бути системною. Її основою повинно стати втілення стратегічного курсу на набуття Україною повноправного членства в ЄС та в НАТО.

У Тезах запропоновано візію політики України щодо Росії. Така політика має ґрунтуватися на національних інтересах України, а не ідеологічних настановах.

Руйнівним для України та регіону навколо неї є як капітуляція перед РФ, так і перетворення на інструмент завдання шкоди РФ. Останнє загрожує нехтуванням завданнями розвитку і подолання відсталості, а отже, руйнує шанси на успішне завершення конфронтації з РФ. Зовнішній ворог – універсальне виправдання для власних помилок. Застосовуючи власні чи приєднуючись до колективних засобів тиску на РФ, необхідно зважувати наслідки цих дій для України. 

Політика України має забезпечити нейтралізацію загроз з боку РФ, а також сприяти зміні політики Росії щодо України. через доведення суспільству і владі РФ шкідливості та безперспективності конфронтації.

Повернення до відносин зразка 2013 року неможливе як через сам факт російської агресії, так і через неприйнятність однобічної залежності від Росії для українського суспільства. Відновлення відносин добросусідства з РФ неможливо до повного відновлення територіальної цілісності України.

Необхідно визначити модальність співіснування, сформувати модель відносин з РФ, яка гарантувала б державний суверенітет і незалежність України, включно з її стратегічним курсом на приєднання до ЄС і НАТО, сприяла миру, безпеці та розвитку в Європі. Для цього Україна має сформувати привабливішу суспільну модель, що забезпечить більшу свободу, більшу справедливість, більшу захищеність прав людини та економічну ефективність.

Україна не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Росії. Російська влада, пріоритетом якої стане розвиток власної країни, намагатиметься відновити добросусідські відносини з Україною.

Докладніше: