"Посилення доброчесності та протидія корупції в оборонному секторі України". Збірник матеріалів міжнародної конференції

Поділитися:

Розглянуто сучасний стан протидії корупції та актуальні питання посилення доброчесності в оборонному секторі України. Учасники конференції обговорили проблемні питання функціонування Міністерства оборони України, виокремивши основні джерела та чинники корупції у цьому відомстві. Зокрема, було розглянуто корупційні ризики при здійс ненні розподілу земель, реалізації надлишкового майна, державних закупівель, господарської діяльності, кадрової політики вітчизняного оборонного відомства.


Збірник розрахований на працівників органів державної влади, правоохоронних та спеціальних служб, науковців, викладачів, студентів вузів і широку громадськість.