"Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування". Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.

Поділитися:

bookПредставлено матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування», організованої Національним інститутом стратегічних досліджень, присвяченої питанням оптимізації системи відносин між органами влади та громадськістю. Учасники конференції обговорили актуальні проблеми налагодження суспільного діалогу та співпраці органів влади з громадським сектором відповідно до європейських і світових практик ефективного врядування, соціального контексту легітимності та ефективності функціонування держави в умовах поширення новітніх інформаційно-комунікативних технологій та мережевої громадської самоорганізації.


Видання розраховане на науковців, політиків, державних службовців, громадських активістів та експертів неурядових аналітичних центрів, усіх, хто цікавиться сучасними проблемами розвитку суспільства і держави, що трансформуються.