"Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України". Збірник матеріалів науково-практичної конференції

Поділитися:

bookПредставлено матеріали науково-практичної конференції, присвяченої наслідкам міжнародної міграції для розвитку економіки та різних сфер життєдіяльності українського суспільства. Учасники конференції обговорювали соціально-економічні результати міграції, її вплив на ринок праці, фінанси, розвиток людського капіталу, конкурентоспроможність економіки України, соціокультурну сферу. Окрему увагу було приділено розвиткові міграційних досліджень.


Видання буде корисне державним службовцям, які працюють у сфері регулювання міграційних процесів, науковцям, викладачам, студентам, усім, кого цікавить науковий погляд на основні наслідки міжнародної міграції для України.