"Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз". Монографія

Поділитися:

bookМонографія присвячена аналізу наукових підходів, які застосовувалися до вивчення політичної корупції протягом ХХ століття і поточної ситуації з вивченням цього явища в академічній сфері; розгляду і структуруванню різноманіття існуючих визначень політичної корупції, а також їх кореляції з такими термінами, як «корупція у політиці» і «бюрократична або адміністративна корупція»; аналізу сильних і слабких сторін різних іноземних і вітчизняних методик дослідження явища
політичної корупції; окрема увага була приділена використанню методу оцінювання до дослідження політичної корупції. У праці зроблено оцінку взаємовпливу і взаємозв’язку двох типів корупції – політичної та бюрократичної – на процес їх становлення й перебігу. Проаналізовано використання методу моделювання до вивчення явища політичної корупції та окреслено межі й можливості цього методу в зазначеній перспективі. Застосовано авторський алгоритм аналізу випадків політичної корупції у таких країнах, як Італія, Чехія, Польща, Болгарія, Росія, Україна і Таджикистан у 1990-х роках.

 

Монографія є спробою перевірки наявності чи відсутності цілісної теорії політичної корупції та універсального методу для дослідження цього явища.


Для науковців, які займаються проблематикою корупції, фахівців, зайнятих у сфері боротьби і протидії корупції, розробленні антикорупційної політики, викладачів ВУЗів, аспірантів, студентів, які цікавляться дослідженнями явища корупції.