Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році"

Поділитися:

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. ГЛОБАЛЬНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ БЕЗПЕКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ. ПРОТИДІЯ РОСІЙСЬКІЙ ГІБРИДНІЙ АГРЕСІЇ             

1.1. Безпекова ситуація та основні виклики у світі та регіоні            

1.2. Загрози гібридної агресії Російської Федерації             

1.2.1. Актуальні воєнні загрози   

1.2.2. Гуманітарні загрози            

1.2.3. Втручання РФ у внутрішньополітичні процеси в Україні      

1.2.4. Реалії економічної війни    

1.2.5. Загрози з боку РФ в енергетичній сфері        

1.2.6. Інформаційний простір: медіавійни; кіберзагрози    

1.3. Виклики стабільності суспільного розвитку   

1.3.1. Актуальні загрози у сфері державної безпеки            

1.3.2. Стан громадської безпеки 

1.3.3. Загрози відтоку людського капіталу: невідповідності потреб і пропозиції на ринку праці        

1.3.4. Проблеми та ризики фінансово-економічної сфери  

 

РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РЕФОРМ. ВТІЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО І ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО ВИБОРУ               

2.1. Протидія загрозам національній безпеці         

2.1.1. Основні підсумки проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Започаткування операції Об’єднаних сил             

2.1.2. Мінські угоди як консолідуючий чинник зовнішньополітичного тиску на РФ 

2.1.3. Перспективи розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та її формат     

2.1.4. Дія міжнародних санкцій   

2.1.5. Протидія загрозам державній безпеці           

2.1.6. Інформаційна політика України в умовах російської агресії

2.1.7. Гуманітарна ситуація на Донбасі та в Криму            

2.1.8. Стан екологічної та техногенної безпеки    

2.2. Реформування сектору безпеки й оборони     

2.2.1. Трансформація системи забезпечення національної безпеки               

2.2.2. Результати виконання завдань оборонної реформи, визначених Стратегічним оборонним бюлетенем України               

2.2.3. Результати реформування оборонно-промислового комплексу України         

2.2.4. Військово-технічне співробітництво з іноземними державами             

2.2.5. Модернізація соціального забезпечення військовослужбовців            

2.2.6. Реформування сил безпеки

2.3. Підвищення ефективності управління державою          

2.3.1. Діяльність антикорупційних органів в Україні           

2.3.2. Розвиток системи фінансового контролю та аудиту

2.3.3. Удосконалення системи публічних закупівель          

2.3.4. Модернізація управління публічними ресурсами     

2.3.5. Інститути громадянського суспільства в реалізації антикорупційної політики             

2.4. Утвердження зовнішньополітичної суб’єктності України         

2.4.1. Здобутки української дипломатії   

2.4.2. Посилення взаєморозуміння з ключовими союзниками          

2.4.3. Досягнення паритетних відносин із країнами-сусідами та регіональними партнерами.             

2.4.4. Забезпечення інтересів України в міжнародних організаціях               

2.4.5. Поступ на шляху до євроатлантичної та європейської інтеграції      

2.4.6. Виконання Угоди про асоціацію як передумова успішної інтеграції України до Європейського Союзу              

2.4.7. Здобутки публічної дипломатії       

2.5. Результати економічного поступу     

2.5.1. Досягнення макроекономічної стабілізації  

2.5.2. Забезпечення фінансової стійкості 

2.5.3. Структурні зміни в промисловості  

2.5.4. Реформа транспортно-дорожньої інфраструктури  

2.5.5. Реформа сфери зв’язку та інформатизації    

2.5.6. Результати розвитку аграрного сектору      

2.5.7. Кроки до енергетичної незалежності            

2.6. Забезпечення людського розвитку    

2.6.1. Здобутки й ризики у сфері трудових відносин та пенсійного забезпечення     

2.6.2. Виклики трудової міграції 

2.6.3. Невирішені питання вимушених переселенців           

2.6.4. Реформування освітньої сфери в контексті сучасних глобальних трендів       

2.6.5. Реформа системи охорони здоров’я, доступ до медицини на селі       

2.6.6. Модернізація житлово-комунальної сфери 

2.6.7. Реформи системи соціальних послуг             

2.7. Свобода і юстиція    

2.7.1. Забезпечення вільних виборів          

2.7.2. Взаємодія громадянського суспільства й держави   

2.7.3. Сучасне медіасередовище України               

2.7.4. Реформування системи правосуддя               

2.8. Децентралізація та підвищення ролі громад  

2.8.1. Результати бюджетної децентралізації        

2.8.2. Здобутки та проблемні питання формування об’єднаних територіальних громад       

2.9. Розвиток української культури – запити суспільства, креативні індустрії, збереження традицій

2.9.1. Створення нових механізмів реалізації культурної політики

2.9.2. Відродження історичної пам’яті     

2.9.3. Концептуалізація та практична реалізація мовної політики 

 

РОЗДІЛ 3. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ               

3.1. Розвиток системи національної безпеки і оборони      

3.1.1. Стратегічні орієнтири захисту національних інтересів у протиборстві з РФ   

3.1.2. Забезпечення воєнної безпеки держави       

3.1.3. Актуальні заходи в досягненні цілей реформи Збройних Сил України             

3.1.4. Модернізація технічного оснащення сил безпеки і оборони 

3.1.5. Розширення спроможностей сил безпеки України    

3.1.6. Зміцнення оборонно-промислового комплексу України        

3.1.7. Гармонізація законодавства в оборонно-промисловому секторі        

3.1.8. Розширення військово-технічного співробітництва  

3.1.9. Грошове та пенсійне забезпечення військовослужбовців       

3.1.10. Санкції як інструмент мирного врегулювання конфлікту     

3.1.11. Заходи протидії в інформаційній сфері       

3.1.12. Забезпечення прав територіальних громад              

3.1.13. Пріоритети у сфері енергетичної безпеки  

3.1.14. Забезпечення екологічної та техногенної безпеки 

3.1.15. Створення державної системи захисту критичної інфраструктури 

3.2. Підвищення якості життя       

3.2.1. Ризики низької якості життя              

3.2.3. Посилення громадської безпеки      

3.2.4. Активізація національної політики доходів населення           

3.2.5. Подальше реформування соціального та пенсійного страхування    

3.2.6. Соціальні завдання медичної реформи         

3.2.7. Реформа міграційної політики         

3.2.8. Підготовка реформ у житлово-комунальній сфері    

3.2.9. Перспективні напрями реформування вітчизняної освіти       

3.3. Забезпечення ефективності управління державою та прозорості органів державної влади         

3.3.1. Пріоритетні завдання антикорупційної реформи      

3.3.2. Реформа місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою      

3.3.3. Фінансова децентралізація               

3.3.4. Напрями поглиблення секторальної децентралізації              

3.3.5. Розвиток громадянського суспільства та суспільний діалог 

3.3.6. Напрями деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської областей             

3.4. Зовнішньополітичні пріоритети          

3.4.1. Розширення міжнародного фронту підтримки України; консолідація міжнародної спільноти навколо протидії світовій гібридній війні   

3.4.2. Шляхи інтегрування в НАТО           

3.4.3. Інтегрування України до ЄС на основі «чотирьох союзів»    

3.4.4. Зміцнення двосторонніх зв’язків із глобальними та регіональними партнерами            

3.4.5. Інституалізація геополітичного простору Балто-Чорноморського регіону     

3.4.6. Посилення захисту інтересів України в міжнародних організаціях    

3.4.7. Ініціювання взаємовигідних регіональних проектів та зміцнення позицій України в стратегічних регіонах світу               

3.4.8. Активізація культурної дипломатії

3.4.9. Необхідність оновлення зовнішньополітичної стратегії         

3.5. Конкурентоспроможність національної економіки     

3.5.1. Розбудова партнерської моделі співробітництва держави, бізнесу і громадян як необхідна умова забезпечення стійкості національної економіки              

3.5.2. Фінансові передумови зміцнення конкурентоспроможності національної економіки  

3.5.3. Іноземні інвестиції: національні інтереси та пріоритети залучення    

3.5.4. Нові завдання зовнішньоторговельної політики        

3.5.5. Перезавантаження промисловості на принципах Четвертої промислової революції   

3.5.6. Стратегія підвищення ролі науки в розвитку економіки          

3.5.7. Реалізація конкурентних переваг аграрного сектору              

3.5.8. Нарощування транспортно-транзитного потенціалу             

3.5.9. Пріоритети в енергетичні сфері       

3.6. Зміцнення національної єдності         

3.6.1. Суспільно-політична консолідація 

3.6.2. Стратегування гуманітарної політики          

3.6.3. Становлення єдиної Української Помісної Православної Церкви      

3.6.4. Відновлення національної пам’яті 

3.6.5. Збереження культурної спадщини 

3.6.6. Мова як чинник національної ідентифікації

3.6.7. Залучення діаспори до консолідації українського суспільства           

 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ       

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ «УКРАЇНА – 2020»   

 

СТАТИСТИЧНІ ТАБЛИЦІ           

 

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ