Корисні посилання

Підготовка кадрів

Корисні посилання

 

Конституція України 

Закон України «Про освіту» 

Закон України «Про вищу освіту» 

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

Закон України «Про відпустки» 

 

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 року № 309 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579 

Етичний кодекс ученого України 

РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) (лист Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2018 року № 1/11–8681) 

ВИМОГИ до оформлення дисертації, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40 

Положення про спеціалізовану вчену раду, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23 вересня 2019 року № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів» 

ТАБЛИЦЯ відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015) 

ПОРЯДОК призначення і виплати стипендій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1050)