Оголошення

28 вересня 2021 року в Національному інституті стратегічних досліджень на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.718.01 відбудеться захист дисертації Гріненка Андрія Юрійовича на тему «Удосконалення механізмів забезпечення економічної безпеки України: теорія, методологія, практика» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки).

Науковий консультант – Ксьонжик Ірина Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного аграрного університету.

Офіційні опонентиБлудова Тетяна Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України; Флейчук Марія Ігорівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Міністерства освіти і науки України; Шемаєв Володимир Володимирович, доктор економічних наук, заступник директора Департаменту інвестиційної діяльності АТ «Укрзалізниця».

 

Захист відбудеться о 14.30 у режимі zoom-конференції за посиланням: zoom

Ідентифікатор конференції: 812 9943 9422

Код доступу: 937898

З авторефератом та дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці та на офіційному сайті Національного інституту стратегічних досліджень.

 

30 вересня 2021 року в Національному інституті стратегічних досліджень на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.718.03 відбудеться захист дисертації Хомей Оксани Дмитрівни «Взаємодія громадянського суспільства та органів державної влади в умовах інтеграції України в ЄС» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 21.01.01 – основи національної безпеки держави (політичні науки).

Науковий керівник – Корнієвський Олександр Анатолійович, доктор політичних наук, професор, головний науковий співробітник центру суспільно-політичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень.

Офіційні опоненти:

  • Зеленько Галина Іванівна, доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувачка відділу теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України;
  • Нагорняк Іван Михайлович, кандидат політичних наук, радник віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Захист відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Алмазова, 18/7, конференц-зала (3-й поверх). Початок об 11 год.

З авторефератом та дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці та на офіційному сайті Національного інституту стратегічних досліджень.