Наближення вітчизняної системи управління борговими ризиками до стандартів ЄС

Поділитися:

Існуючі проблеми вітчизняної боргової сфери можуть суттєво ускладнити рух України на шляху європейської інтеграції. У межах співробітництва з ЄС та відповідно до положень Угоди про асоціацію, наша держава повинна дотримуватися принципів формування фінансової політики, що діють в країнах-членах Євросоюзу.

Проаналізовано ключові підходи щодо формування політики управління державним боргом та борговими ризиками в країнах ЄС з метою запозичення їх позитивного досвіду для України, оскільки здійснені цими країнами перетворення в економіці та фінансовій сфері дозволили загалом успішно протистояти кризовим явищам, подолати наслідки світової фінансової кризи 2008-2009 рр. та досягти значного економічного зростання.

Здійснено аналіз стану вітчизняного державного боргу з виділенням головних проблем та стану імплементації європейських стандартів  управління борговими ризиками в Україні.

Запропоновано заходи щодо вдосконалення боргової політики в контексті запозичення та адаптації кращого досвіду країн ЄС, зокрема, внесення змін до бюджетного законодавства щодо регулювання гарантованого боргу та квазіфіскальних операцій; зміни методологічних підходів управління борговими ризиками; запровадження фіскальних правил та посилення відповідальності за їх дотриманням; підвищення якості прогнозування та планування; посилення вимог щодо персональної відповідальності посадових осіб за недотримання вимог законодавства.

Реалізація цих заходів дасть змогу наблизити українську систему управління борговими ризиками до стандартів Європейського Союзу.

Докладніше: niss.gov.ua