Обіг віртуальних активів в Україні

Поділитися:

В Україні 17 лютого 2022 р. було ухвалено Закон про віртуальні активи, яким, зокрема, запроваджено нормативну базу для легалізації діяльності криптобірж, служб зберігання та особистого використання криптовалюти. Він набирає чинності після внесення змін до Податкового кодексу України. В умовах правового режиму воєнного стану для економіки України посилилась актуальність потреб залучення додаткових інвестиційних ресурсів та розширення ринку фінансових послуг. Упорядкування процесів обігу віртуальних активів і регулювання їх на державному рівні надасть змогу забезпечити дешевший, не такий обтяжливий та більш інклюзивний спосіб фінансування відбудови й розвитку реального сектору економіки завдяки обмеженню кількості посередників.

Сукупний обсяг капіталізації ринку криптовалют у світі в 2021 р. досяг 2,3 трлн дол. США, що відповідає приблизно 1 % світових фінансових активів[1]. Нині частка транзакцій, що припадає на найбільші віртуальні активи, є мізерно малою порівняно з аналогічними показниками популярних платіжних систем. Водночас використання віртуальних активів як зручного платіжного засобу є потенційно привабливим інвестиційним інструментом фінансової екосистеми для організації торгівлі, обміну та зберігання віртуальних активів, призначених для інвестування[2]. Ключовим компонентом збільшення обігу та ринкової капіталізації криптовалюти є інтерес інвесторів, що зростає, до використання стабільних криптомонет, нових технологій, «розумних» контрактів та децентралізованих фінансів[3][4]. Таке зацікавлення МВФ характеризує як інноваційний процес, котрий змінить майбутній ландшафт банківської системи при відповідному зниженні ризиків для фінансової стабільності та доброчесності, ефективності грошово-кредитної політики та стандартів конкуренції[5].

Згідно з «Глобальним індексом прийняття криптовалют» у 2021 р. Україна увійшла до 20 кращих країн у загальному рейтингу глобальної платформи Chainalysis і посіла четверте місце при щоденному обігу віртуальних активів в обсязі 1 млрд грн. Це засвідчує вагомий потенціал України у створенні ринків капіталу[6]. Віртуальні активи стають окремим об’єктом регулювання, який посідає особливе місце між об’єктами інтелектуальної власності та інформацією. Своєю чергою, це потребує визначення системи оподаткування, синхронізації з іншими законодавчими актами України, упровадження механізму захисту прав та інтересів інвесторів, а також розроблення гнучкої нормативно-правової бази для створення прогресивної моделі регулювання. 

Україна легалізувала ринок віртуальних активів та запустила механізм інвестування в новий клас активів. Проте більшість нормативно-правових актів із впорядкування обігу віртуальних активів нині перебувають у стадії розроблення стосовно платежів, інвестицій, деривативів та оподаткування відповідно до громадських консультацій щодо підходу, який ґрунтується на оцінці ризиків до віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів, установлених Цільовою групою з фінансових заходів (FATF)[7]. Основні вимоги до оцінювання ризиків з обігу криптовалюти стосуються постачальників послуг віртуальних активів (VASP) та їхніх контрагентів, до яких віднесено децентралізовані біржі (DEX), власників та операторів децентралізованих додатків, а також послуги криптовалютного депонування та незмінних токенів (NFT).

Ці функції покликані виконувати криптовалютні фонди, біржі та платформи обслуговування стейкінгу[8]. В Україні представлені та діють такі структури: криптовалютний фонд KUNA[9] (залучає кошти у віртуальній валюті та фіатні кредити[10]); криптовалютна біржа FTX[11] (забезпечує підтримку з боку венчурного капіталу та хедж-фондів для доступу до інституційних коштів учасників ринку віртуальних активів на підставі угоди); блокчейн-компанія Everstake (забезпечує платформу з обслуговування децентралізованого стейкінгу технології блокчейну[12] (додаток 1)). Крім того, Everstake також створює протоколи кредитування, пули стейкінгу, блокчейн-мости, маркетплейси тощо. У співпраці з Міністерством цифрової трансформації України Everstake запустила вебсайт для збирання коштів у криптофонді «Допомога Україні» (Aid For Ukraine) у криптовалюті[13]. Станом на 20 червня 2022 р. на потреби Збройних Сил України криптофондом витрачено 45,1 млн дол. США[14] (додаток 2).

Ураховуючи поточний стан української економіки та перспективи її відновлення в умовах війни з РФ, упорядкування обігу віртуальних активів є важливим кроком до побудови ліквідного регульованого ринку криптовалюти в платіжній системі України.

Основні проблемні питання, які потребують вирішення на сучасному етапі розвитку для впорядкування обігу віртуальних активів в Україні, такі:

  • класифікація та аналіз криптоактивів відповідно до міжнародних та європейських нормативно-правових актів і стандартів згідно з їх основними характеристиками та економічними цілями. Проведення детального аналізу класифікації різних категорій віртуальних активів необхідне для забезпечення належного регулювання та контролю відповідно до їх характеристик і ризиків. На основі аналізу різних віртуальних активів доцільно встановити вимоги для ринків тих віртуальних активів, які в цей час не підпадають під дію законодавства України. У міжнародній практиці найпоширеніша класифікація віртуальних активів стосується активів цінних паперів, платіжних активів, які призначені для використання як засіб платежу, та корисних активів, котрі призначені для надання цифрового доступу до програм або послуг[15];
  • визначення характеристик віртуальних активів, які регулюються положеннями Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»[16]. Такий підхід вимагає, щоб усі постачальники послуг віртуальних активів, пропонуючи послуги відповідно до законодавства, зокрема послуги, пов’язані з випуском цінних паперів, обігом, клірингом та розрахунками за віртуальними активами, застосовували та повністю дотримувалися відповідних правил незалежно від технології, які вони використовують;
  • адаптація розділеної та децентралізованої книги трансакцій до технології блокчейн, онлайнових однорангових або користувальницьких платформ у платіжній інфраструктурі до законодавства ЄС. Складність технології блокчейн може стати перешкодою для роздрібних інвесторів віртуальних активів з третіх країн, які перебувають у різному правовому полі. У зв’язку з цим виникають проблеми, що стосуються насамперед захисту споживачів та інвесторів, цілісності ринку та фінансової стабільності. Такий підхід потребує впровадження пілотного режиму ринкової інфраструктури технологій розподіленої книги (DLT) за аналогією з ЄС[17] та встановлення правил для віртуальних активів, випущених у третіх країнах, і тих, що розповсюджуються в Україні;
  • встановлення вимог до фінансових установ стосовно проведення оцінки ризиків з питань фінансового моніторингу на основі ризик-орієнтованого підходу до запровадження нових технологій, продуктів та практик і застосування відповідних заходів щодо управління та зниження ризиків, які виконують функції державного регулювання та нагляду;
  • упровадження суб’єктами первинного фінансового моніторингу аналізу видів діяльності з віртуальними активами, зокрема тих, які пов’язані з його клієнтами, географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, видом товарів та послуг тощо. У Звіті Ради фінансової стабільності (FSB) міністрів G20[18] акцентується увага на впровадженні децентралізованих фінансових технологій, які можуть застосовуватись задля підвищення фінансової стійкості в декількох сферах, у т. ч. беручи до уваги транскордонні платежі та розрахунки, токенізацію цінних паперів, торгове фінансування та страхування і однорангове кредитування[19]. Така пропозиція охоплює ширше коло питань щодо посилення цифрової операційної стійкості для фінансового сектору та безпеки обігу віртуальних активів[20];
  • посилення транскордонної співпраці й міжсекторальної координації та обміну інформацією щодо розвитку віртуальних активів для усунення загроз фінансової стабільності, що виникають у зв’язку з транскордонним та міжгалузевим характером криптоактивів.

Висновки та рекомендації

З метою вирішення першочергових проблем у сфері впорядкування обігу віртуальних активів в Україні доцільно рекомендувати:

  • створити робочу групу з розроблення та приведення у відповідність нормативно-правової бази, що необхідна для реалізації Закону України «Про віртуальні активи» задля створення прогресивної моделі регулювання обігу віртуальних активів в Україні, залучаючи до роботи компетентні органи, зокрема Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк України, Міністерство фінансів України, Міністерство цифрової трансформації України, Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та інші органи виконавчої влади;
  • внести зміни до п. 13 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 р.  361 згідно із Законом України «Про віртуальні активи» від 17 лютого 2022 р. № 2074, яким визначено неможливість використання віртуальних активів як засобу платежу та предмета обміну на майно на території України, залучаючи до роботи Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк України, Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
  • забезпечити імплементацію міжнародних стандартів з віртуальних активів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо підходу до оцінки ризику віртуальних активів та постачальників послуг віртуальних активів (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку);
  • внести зміни до Податкового та Цивільного кодексів України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами для запуску ринку віртуальних послуг в Україні, залучаючи до роботи Верховну Раду України, Міністерство фінансів України, Міністерство цифрової трансформації України, Національний банк України.

 

Отримуйте якісну та актуальну аналітику від НІСД у зручному для вас форматі:

- читайте нас у Telegram 
- слухайте на Google Podcast 
- дивіться на YouTube

Фото: НІСД

[1] When Clients Take the Lead. URL: https://web-assets.bcg.com/d4/47/64895c544486a7411b06ba4099f2/bcg-globa…

[2] Нині в обігу перебуває понад 16 тис. окремих криптовалют. Загальний щоденний обсяг торгів на більш ніж 400 платформах оцінюється в понад 275 млрд дол.

[3] Why Decentralized Finance (DeFi) Matters and the Policy Implications. URL: https://www.oecd.org/finance/why-decentralised-finance-defi-matters-and…

[4] See Wharton Blockchain and Digital Asset Project, DeFi Beyond the Hype: the emerging world of decentralised finance. May 2021 ; Schär. Decentralized Finance: On Blockchain- and Smart Contract-Based Financial Markets. Federal Reserve Bank of St. Louis, 2021. Vol. 103, No. 2 ; OECD. Why Decentralized Finance (DeFi) Matters and the Policy Implications. 2022.

[5] From Stablecoins to Central Bank Digital Currencies. URL: https://blogs.imf.org/2019/09/26/from-stablecoins-to-central-bank-digit…

[6] В Україні щоденний обіг віртуальних активів становить 1 млрд грн. Але все це у тіні, з жодної операції не сплачують податків. URL: https://gordonua.com/ukr/blogs/mihail-fedorov/v-ukrajini-shchodennij-ob…

[7] Public consultation on FATF draft guidance on a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers. URL: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/pu…

[8] Стейкінг – процес зберігання коштів у криптовалютних гаманцях.

[9] Резервний фонд України. Криптовалютний фонд для благодійних організацій України. URL: https://my.kuna.io/en/kunaid-ukraine

[10] Donate crypto to Ukraine to support people in their fight for freedom. URL: https://donate.thedigital.gov.ua/

[11] FTX Deal Gives Institutions New Access to Crypto Markets / Bloomberg. 2021. 13 July. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-13/ftx-copper-technolog…

[12] Staking Service Platfor. URL: https://everstake.one/

[13] Help Ukraine with crypto, don’t leave us alone with the enemy. URL: https://donate.thedigital.gov.ua/

[14] AidForUkraine was spending $626 every minute in the first 50 days of the war. $45M in crypto against RU tyranny in total! URL: https://twitter.com/_AidForUkraine/status/1516467284046401544/photo/3

[15] Нині фінансові віртуальні активи, забезпечені валютними цінностями, цінними паперами або деривативними фінансовими інструментами, які емітовані резидентами України, не підпадають під дію законодавства під час провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

[16] Про ринки капіталу та організовані товарні ринки : Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15/print1491296480899025#Text

[17] Regulation of the European Parliament and of the Council on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology. COM/2020/594 final. EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0594

[18] Financial Stability Board (FSB). 2019. Decentralised financial technologies: Report on financial stability, regulatory and governance implications. June ; Crypto-assets: Work underway, regulatory approaches and potential gaps. May ; Crypto assets regulatory directory. April.

[19] Decentralised financial technologies: Report on financial stability, regulatory and governance implications. URL: https://www.fsb.org/2019/06/decentralised-financial-technologies-report…

[20] REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on digital operational resilience for the financial sector and amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014 and (EU) No 909/2014 (Text with EEA relevance) {SEC(2020) 307 final} - {SWD(2020) 198 final}-{SWD(2020) 199 final}. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0595

Докладніше в експертному огляді:

Прикріплені файли