Проблеми та шляхи забезпечення макрофінансової стійкості в Україні

Поділитися:

Ключові проблеми фінансової політики, подолання яких має стати основою нової економічної стратегії України, полягають у нереформованості системи стратегічного планування як цілісної системи, тінізації майже третини податкової бази, великих обсягах державного боргу зі значною валютною компонентою в його загальній структурі, надмірному тиску на державний бюджет пікових боргових виплат, обмеженості доступу до зовнішніх джерел фінансування, високих, порівняно з економічно розвинутими країнами, темпах інфляції, що уповільнюють відновлення ресурсної бази банків, провокують подальшу девальвацію та обмежують активізацію банківського кредитування.

Вирішення зазначених проблем потребує здійснення комплексу заходів, пов’язаних із коригуванням засад формування та реалізації бюджетної політики, податкової політики, державної боргової політики, забезпечення курсової стабільності національної валюти як одного з ключових чинників інфляції, оздоровленням та збільшенням обсягу банківського кредитного портфелю, відновленням кредитування реального сектору економіки як передумови економічного зростання, переорієнтацією напряму банківських активів з державних цінних паперів на кредитування суб’єктів господарювання; відновленням та подальшим збільшенням обсягу банківських вкладів, які є основним джерелом ресурсів для банківських кредитів.

Впровадження та виконання запропонованих заходів має забезпечити макрофінансову стійкість держави та посткризове відновлення фінансової системи України.

Докладніше: niss.gov.ua