Забезпечення боргової стійкості України щодо впливу зовнішніх шоків із використанням передового міжнародного досвіду

Поділитися:

Аналіз стану державного боргу дає підстави стверджувати, що рівень боргової стійкості залишається низьким, а національна економіка є надто уразливою як щодо зовнішніх шоків, так і щодо внутрішніх викликів. Вивчення міжнародного досвіду формування та реалізації боргової політики дозволяє визначити пріоритетні напрями її вдосконалення з метою підвищення рівня боргової стійкості: підвищення ефективності боргової політики; удосконалення методичних підходів щодо управління фіскальними ризиками; покращення структури державного боргу з метою мінімізації боргових ризиків (валютного, бюджетного та ризику рефінансування); підвищення ефективності використання можливостей співпраці з МФО.

Докладніше: