"Основні форми та напрями взаємодії органів державної влади з організаціями громадянського суспільства в Україні на регіональному рівні". Аналітична записка

Поділитися:

Анотація

 

В аналітичній записці розглядаються основні аспекти, форми та напрями взаємодії між органами державної влади та організаціями громадянського суспільства на регіональному рівні з точки зору втілення Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки. У записці з’ясовано поточний стан комунікації влади з громадськістю, реагування на протестну активність. Особливу увагу зосереджено на проблемах, з якими стикаються органи державної виконавчої влади в регіонах під час взаємодії з громадянським суспільством. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення планування та вироблення державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.