"Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні: загальні тенденції, регіональні особливості". Аналітична доповідь

Поділитися:

Автори:

 

Яблонський В.М., к. і. н., доц. (керівник авторського колективу);

Корнієвський О.А., д. політ. н., доц.; Василюк С.М.; Вауліна Ф.В.;

Вознюк П.Ф., к. політ. н.; Горєлов Д.М.; Калашнікова О.Є.;

Крисенко О.В., к. філос. н.; Лазаренко В.І.; Лендєл М.О., д. політ. н., доц.;

Мітряєва С.І., к .і. н.; Опалько Ю.В.; Палій Г.О., к. політ. н.; Пеліванова Н.І.;

Сербіна Ю.В., к. політ. н.; Спірідонова Л.М.; Фісун О.А., д. політ. н., проф.