"Перебування підрозділів збройних сил іншої держави на території України як фактор впливу на стан національної безпеки: правовий аспект". Аналітична записка

Поділитися:

Анотація

 

В аналітичній записці запропоновано результати дослідження проблеми законодавчого врегулювання перебування на території України військових формувань іноземної держави як фактору, що може мати суттєвий вплив на стан забезпечення національної безпеки. Розглянуто питання про правові підстави прийняття рішення про надання дозволу на таке перебування, порядок допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України, умови перебування в Україні підрозділів збройних сил інших держав, порядок здійснення контролю за їх діяльністю під час перебування на території України.

 

Проведено аналіз окремих законодавчих норм, що регулюють питання іноземної військової присутності на території України, та сформульовано рекомендації щодо заходів, які необхідно вжити для усунення виявлених недоліків у формуванні реалізації державної політики у цій сфері.