«Законодавчі інструменти стимулювання розвитку внутрішньопартійної демократії в Україні». Аналітична записка

Поділитися:

Анотація

Головна ідея. Необхідність вдосконалення законодавства, що регулює управління вітчизняними політичними партіями, з метою запобігання згортанню процедур внутрішньопартійної демократії.

Рекомендації. Запропоновано доручити Міністерству юстиції України підготувати проект змін до Законів України «Про політичні партії», «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві вибори» та «Про запобігання корупції», в яких врахувати такі пропозиції:

  • щодо внутрішніх процедур функціонування політичних партій з метою обмеження авторитарних тенденцій з боку партійного керівництва. Зокрема, деталізація у законі про політичні партії вимог до змісту партійних статутів: встановлення періодичності проведення з’їздів партії та уточнення порядку представництва делегатів на з’їздах, обмеження строку перебування вищих керівників партій, регулювання кворуму для голосування на з’їздах із тих чи інших питань, надання партійним організаціям права судового оскарження рішень вищих партійних органів та заборона іменних назв партій;
  • щодо підвищення прозорості діяльності партій – вимога щодо оприлюднення партіями текстів статутних документів, та надання права партіям встановлювати інститут фінансового контролю стосовно їх посадових осіб;
  • щодо обмеження впливу авторитарних внутрішньопартійних тенденцій на політичний процес – запровадження вдосконаленої виборчої системи з відкритими списками та зміна правил агітації за партії та кандидатів на користь безпосередньої комунікації партійних еліт з активом та виборцями.

Детальніше про проблему та рекомендації – у тексті записки.