Розвиток паліативної та хоспісної допомоги

Поділитися:

В аналітичній записці висвітлено сучасний стан розвитку паліативної та хоспісної допомоги в медичній галузі України. Проведено аналіз даних, якими характеризується галузь. Обґрунтовано необхідність подальшого забезпечення вітчизняної галузі охорони здоров'я паліативною допомогою. Проведений аналіз свідчить, що в поточній ситуації в Україні відсутні умови для правового, економічного та організаційного забезпечення надання паліативної та хоспісної допомоги, відсутній вільний доступ пацієнтів до такої допомоги. Бракує спеціальних нормативно-правових документів, які б визначали процедури надання паліативної допомоги населенню. Доведено, що країні необхідні зміни в галузі охорони здоров'я щодо забезпечення населення паліативною та хоспісною допомогою (ПХД) на основі впровадження дієвого законодавства. Запропоновано шляхи вирішення проблеми забезпечення населення ПХД та обґрунтовано впровадження такої допомоги на законодавчому рівні.

Повний текст аналітичної записки: