«Щодо вдосконалення системи соціальних послуг в Україні». Аналітична записка

Поділитися:

Анотація


В системі соціальних послуг, починаючи з 2001 року, проводяться постійні зміни. Основними досягненнями реформування є затвердження соціальних стандартів соціальних послуг, визначення методик оцінки якості та обрахунку вартості соціальної послуги, залучення до надання соціальних послуг недержавного та приватного секторів шляхом здійснення соціального замовлення, запровадження диференційованого підходу під час оплати соціальних послуг залежно від доходу їх отримувача. Проте залишається ряд питань, які потребують подальшого реформування. У Верховній Раді зареєстрований проект Закону України «Про соціальні послуги» № 4607 від 06.05.2016 р., яким пропонується прийняти Закон України «Про соціальні послуги» у новій редакції та внести зміни в 10 інших, пов’язаних законів. Даний законопроект має сприяти активізації реформування системи надання соціальних послуг, залучення до надання соціальних послуг інститутів громадянського суспільства, покращення якості соціальних послуг.

Однак треба відмітити, що деякі важливі пропозиції в законопроекті залишаються не функціональними і потребують уточнення. До найголовніших з них відносяться (1) впровадження мінімального базового комплексу соціальних послуг та (2) розроблена процедура порядку надання соціальних послуг. Запропоноване розуміння мінімального базового комплексу соціальних послуг не визначає, які заходи можна вважати мінімальними, а які є більшими за мінімальні. Крім того в законопроекті дана ідея обмежилась тільки визначенням поняття «мінімальний базовий комплекс соціальних послуг» і подальшого розвитку не набула. Проте саме поняття мінімального суперечить конституційним правам громадян на соціальне забезпечення. Тому введення поняття мінімального базового комплексу в тому розумінні, яке пропонується, є помилковим.

На відміну від чинного закону «Про соціальні послуги», де порядок надання соціальних послуг майже відсутній, законопроект передбачає шість етапів надання соціальних послуг. Дана зміна має уточнити саму процедуру та зробити зрозумілішою з точки зору її суб’єктів. В тім логіка проведення даної процедури потребує зміни, а деякі етапи уточнення.

В проекті також наявні й інші недоліки пов’язані з недостатнім визначенням характеристик основних понять законопроекту, а також технічні неточності та потвори. Крім того залишилось неврегульованим забезпечення права громадянина на вільний вибір надавача соціальної послуги.