Щодо запровадження індивідуальних пенсійних рахунків

Поділитися:

Однією з головних вад вітчизняної пенсійної системи є відсутність в її складі загальнообов’язкової накопичувальної складової. Проте відповідно до найкращої світової практики така складова має бути. Без неї солідарна пенсійна система України, навіть реформована, не спроможна забезпечити рівень пенсій, що відповідає європейським стандартам. Задля усунення цієї вади пропонується запровадити в Україні інститут індивідуальних пенсійних рахунків, який має накопичувальну економічну природу та є при цьому максимально простим та дешевим з точки зору адміністративних видатків. Кабінету міністрів України рекомендується подати до Верховної Ради України проект Закону України «Про індивідуальні пенсійні рахунки», розроблений на наступних концептуальних засадах: персоніфікований облік; державний контроль; обмежений ризик інвестування.

Докладніше: