«Сучасні імперативи розвитку соціально-трудової сфери в Україні». Аналітична записка

Поділитися:

 Анотація

 

Проаналізовано сучасну ситуацію в соціально-трудовій сфері. Виокремлено особливості, тенденції та нові імперативи розвитку соціально-трудової сфери в умовах посилення євроінтеграційних процесів. Обґрунтовано завдання щодо мінімізації негативних процесів на короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу, що лежать в площині стратегії забезпечення якісної зайнятості в країні.