"Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики". Вибрані наукові праці

1Розглядаються науково-методологічні підходи до формування системи національної безпеки, висвітлюється еволюція загроз національній безпеці, досліджуються питання формування української національної ідентичності, людського
розвитку, регіональної політики, інформаційної безпеки держави та реформування сектору безпеки, аналізуються проблеми забезпечення національної безпеки України в умовах російської агресії.


Для фахівців у сфері національної безпеки та державного управління, політологів, викладачів, аспірантів і студентів.