Науковці НІСД увійшли до складу експертної групи Державної служби України з етнополітики та свободи совісті

Науковці НІСД: Андрій Веселовський (радник директора), Світлана Мітряєва (радниця при дирекції НІСД, директорка центру аналізу регіональних ризиків), Юлія Тищенко (керівниця центру суспільних досліджень НІСД) на установчому засіданні були включені до складу консультативно дорадчого органу - Експертної Ради Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Голова служби пані Олена Богдан ознайомила присутніх із завданнями новоутвореної служби та основними напрямками її діяльності. Серед питань, які були обговорені в ході засідання: мовна політика, попередження конфліктів на етнічному ґрунті, підвищення обізнаності суспільства щодо мультикультурності країни, поширення негативних стереотипів у суспільстві (інтолерантність, нетерпимість, ксенофобія), уникнення політизації питань міжетнічних взаємин тощо.

Андрій Веселовський зазначив, що ключовим питанням служби буде встановлення відносин у трикутнику українська влада - сусідні країни - суміжні етнічні спільноти в Україні.

В ході експертної дискусії було приділено увагу і розвитку угорської національної меншини Закарпаття на тлі українсько-угорських суперечностей. Було підкреслено необхідність моніторингу ситуації в Закарпатті та вироблення оперативних та довгострокових рішень в розрізі угорського питання.

Світлана Мітряєва підкреслила важливість залучення регіональних експертів до підготовки Концепції державної етнополітики і важливість попереднього обговорення її з представниками національних меншин в регіоні.

Також учасниками були обговорені проблеми вирішення соціально-побутових проблем ромської спільноти, протидії дискримінації ромів, питання взаємодії з ромськими громадськими організаціями. Голова Служби Олена Богдан відзначила важливість підготовки стратегії інтеграції ромського населення в українське суспільство.

Юлія Тищенко зазначила важливість експертного супроводу Державної служби із самого початку її діяльності, яка опікуватиметься питаннями законодавства у сфері захисту прав меншин, діалогом та питаннями інтеграції.