"Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави". Монографія

Авторська монографія к.е.н., заслуженого економіста України Я. Жаліла. У монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти формування та реалізації економічної стратегії держави з точки зору забезпечення її максимальної ефективності. Автор досліджує особливості співвідношення економічної стратегії держави з дією об’єктивних макроекономічних законів і мотивацією головних суб’єктів економічної сфери та окреслює головні критерії її ефективності. Проаналізовано процеси, які відбувалися в економіці України з часу здобуття незалежності, зосереджено головну увагу на періоді 2004-2007 рр., який продемонстрував значне зростання значущості інституційних чинників ефективності економічних стратегій усіх рівнів в умовах швидкого економічного зростання. Запропоновано принципи та шляхи формування ефективної економічної стратегії, адекватної можливостям та потребам сучасного етапу розвитку національної економіки України. Зроблено висновки щодо об’єктивного підґрунтя гостроти кризових явищ 2008-2009 рр. в Україні.

Розраховано на фахівців, які займаються теоретичною та практичною діяльністю у сфері економічної політики, аспірантів, студентів, осіб, які цікавляться сучасними проблемами економіки.