Круглий стіл "Екологічна безпека, економічна ефективність, соціальна стабільність в умовах глобальних кліматичних змін"

Поділитися:

Uchast10 грудня 2013 року у конференц-залі Національного інституту стратегічних досліджень  відбулося  засідання "круглого столу" на тему: "Екологічна безпека, економічна ефективність, соціальна стабільність в умовах глобальних кліматичних змін".  У роботі заходу взяли участь представники центральних органів державної влади, провідні науковці, експерти аналітичних установ, представники неурядових організацій.

 

Список учасників.

 

Відкриваючи засідання завідувач відділом екологічної та техногенної безпеки Скалецький Ю.М. підкреслив що модернізація економіки України на засадах сталого розвитку та екологічної безпеки належать до пріоритетних напрямків роботи Національного інститут стратегічних досліджень.  І тому НІСД черговий раз стає площадкою для обговорення важливих стратегічних питань взаємозв’язку  економічних, соціальних та екологічних чинників розвитку в умовах   глобальних викликів, пов’язаних зі зміною клімату. 

 

UchastГоловний консультант відділу екологічної та техногенної безпеки Потапенко В.Г. – окреслив позицію НІСД щодо питань адаптації до зміни клімату, відмітив, що ці питання відноситься до вкрай важливих  і для формулювання узгодженої позиції необхідною умовою є створення експертного середовища, яке б могло надавати аргументовану підтримку в процесі прийняття рішень у цій сфері, зокрема супроводжувати участь України в міжнародних проектах щодо пом’якшення глобальних змін клімату.

 

UchastДиректор центру аерокосмічних досліджень Землі НАН України академік В.І.Лялько продемонстрував можливості сучасних систем дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) та шляхи використання наявної інформації в проектах запобігання наслідкам глобальної зміни клімату. В доповіді було проілюстрована можливість використання матеріалів сучасних космічних технологій ДЗЗ та інформаційних  технологій в роботі Мінприроди та Нацагенства екологічних інвестицій України для відстеження    викидів і поглинання рослинністю парникових газів в Україні з метою прийняття управлінських рішень у сфері національної кліматичної політики та обґрунтуванню квот з торгівлі квотами викидів парникових газів згідно Кіотського протоколу.

 

Член-кор. НАНУ Я.П.Дідух  зупинився на питаннях   впливу зміни клімату на екосистеми в Україні та   значення можливих наслідків для довкілля та економіки. Методи, які використовуються в експериментальних дослідженнях, можуть бути застосовані для розробки та обґрунтування програми  еколого-біологічних досліджень з метою оцінки різних типів загроз, викликаних зміною клімату, на структуру популяцій та біоценозів. Окрему увагу доповідач приділив  біологічним індикаторам впливу нових кліматичних чинників на стан довкілля.

 

UchastОлексій Хабатюк, голова спостережної ради фонду цільових екологічних інвестицій, зупинився на питаннях державної політики в галузі формування вуглецевого ринку в Україні. Зокрема, доповідач підкреслив, що в умовах України, за відсутності послідовної державної політики, в першу чергу кліматичної, енергетичної та промислової, говорити про дієвість та життєздатність  вуглецевого ринку передчасно. Ще більш передчасно говорити в Україні про це в умовах не виконання державою внутрішніх функцій – економічної та охоронної, зокрема. І саме тому є нагальна необхідність сформулювати стратегічні цілі в кліматичній політиці та обрати інституційний інструментарій для досягнення цілей.

 

В ході роботи "круглого столу" представники наукових установ окреслили підходи та напрямки вивчення проблеми. Зокрема блок доповідей представників УкрГМІ НАН України  Краковської С.В., Балабух В.О., Горбачової Л.О. був присвячений прогнозам змін клімату в Україні на основі кліматичних моделей, впливу цих змін на найбільш уразливі природні ресурси та прогнозу виникнення небезпечних погодних явищ.

 

Ще одним важливим блоком були доповіді присвячені адаптації міст до зміни клімату. Ольга Власюк координатор кліматичної мережі національного екологічного центру окреслила підходи до визначення критеріїв вразливості міст, використання яких при здійсненні проектів щодо оцінки, запобігання та мінімізації наслідків зміни клімату є доцільним. Про приклад такого проекту доповіла Г.І.Купалова завідувач кафедри економічного факультету Київського національного  університету імені Тараса Шевченка. Українсько-німецька кафедра екологічного менеджменту та підприємництва спільно з управлінням екології та охорони природних ресурсів КМДА здійснювали проект для визначення організаційно-економічних інструментів запобігання та адаптації до змін клімату міста.

 

С.І. Курикін - начальник Управління екології та охорони природних ресурсів КМДА підкреслив, що досвіду такої співпраці науковців та органів державної влади щодо кліматичних проектів в Україні ще досить мало.

 

С.І. Сніжко - завідувач кафедри кліматології Київського національного  університету імені Тараса Шевченка звернув увагу на інші чинники впливу на зміну клімату  крім парникових газів, що є дуже актуальним для урбанізованих територій.

 

Необхідно відмітити, що в ході дискусії учасники відзначили особливу роль НІСД в створенні умов для координації зусиль влади, бізнесу, науково-експертної вітчизняної та зарубіжної спільноти і громадськості для пошуку шляхів вирішення означених на комунікативному заході проблем.

 

Підводячи підсумки засідання Скалецький Ю.М. узагальнив результати реалізованих заходів щодо створення системи адаптації до змін клімату, наголосив на недостатності цієї діяльності і в якості першочергового кроку у цій сфері назвав  розроблення та прийняття національного законодавчого акту України, що регулює діяльність з адаптації до зміни клімату.