Анонс! 24 червня 2021 НІСД та Факультет міжнародних економічних відносин УжНУ проводять спільну науково-практичну конференцію «Виклики та можливості в системі МЕВ в умовах глобальних трансформацій»

Поділитися:

Національний Інститут стратегічних досліджень (Сектор досліджень Західного регіону в місті Ужгороді: Химинець Володимир, Головка Анатолій) та Факультет міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету (Декан факультету Палінчак Микола) проводять спільну науково-практичну конференцію «Виклики та можливості в системі МЕВ в умовах глобальних трансформацій», яка проходитиме у форматі «Чай з Євродепутатом».

Метою конференції є здійснення комплексного наукового розгляду актуальних проблем економіки із залученням зусиль науковців з усіх регіонів України та із закордонних держав, які досліджують механізми формування зовнішньої політики держави.

Захід проводиться в контексті практичної реалізації Меморандуму про співпрацю між Національним Інститутом стратегічних досліджень та ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

За результатами заходу заплановане формування збірника тез та матеріалів конференції та його подальша публікація.

 • Дата проведення конференції: 24 червня 2021 (час уточнюється)
 • Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 17 червня (включно) тези доповіді.
 • Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача (наприклад: Іванов_Тези).

Вимоги до тез доповіді: Тези доповідей не повинні перевищувати три сторінки друкованого тексту на листах формату А4. Поля: верхнє, праве, нижнє - 2,0 см, ліве - 3,0 см. Гарнітура: Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5. Абзац-1,25. У верхньому лівому кутку вказується УДК. Назва статті друкується великими літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, праворуч – прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада автора, назва організації, де працює автор. Анотація українською мовою – курсивом.

Секції конференції:

 1. Економічна теорія та історія економічної думки.
 2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
 3. Економіка та управління національним господарством.
 4. Економіка та управління підприємствами.
 5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
 6. Інновації та інвестиційна діяльність.
 7. Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.
 8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
 9. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
 10. Гроші, фінанси і кредит.
 11. Фінанси та податкова політика.
 12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
 13. Статистика. Маркетинг.
 14. Сучасний менеджмент.
 15. Логістика та транспорт.
 16. Гуманітарні науки в контексті глобалізаційних викликів.

Участь у конференції: безплатно.

Електронна адреса оргкомітету: [email protected]

 

Зручніше отримувати якісну аналітику в месенджері? Підписуйтеся на наш Telegram-канал: t.me/niss_gov_ua

Фото: freepik.com, НІСД