«Досягнення синергетичного ефекту – одне з ключових завдань стратегії регіонального розвитку»: експерти НІСД взяли участь у міжнародному форумі «Україна у Карпатському Єврорегіоні»

Поділитися:

Заступник директора Інституту – керівник центру економічних і соціальних досліджень д.е.н. Ярослав Жаліло, радниця при дирекції к.і.н. Світлана Мітряєва, завідувач сектору досліджень Західного регіону в місті Ужгороді д.е.н. Володимир Химинець та головний консультант сектору кандидат політичних наук Анатолій Головка взяли участь в Міжнародному форумі міжрегіонального та міжмуніципального транскордонного співробітництва «Україна у Карпатському Єврорегіоні», який проходив 14-15 червня 2021 в місті Ужгороді.

Протягом першого дня форуму було проведено засідання у форматі круглого столу «Карпатський Єврорегіон як важливий інституційний інструмент євроінтеграційного поступу України».

В ході виступів та дискусій учасниками було наголошено на унікальності Карпатського єврорегіону як організаційного утворення, яке об'єднує регіони України, Румунії, Польщі, Словаччини та Угорщини. Разом з тим учасники форуму відзначили основні проблемні аспекти функціонування Карпатського єврорегіону.

Передусім транскордонне співробітництво в рамках Карпатського єврорегіону реалізується переважно в двосторонньому форматі. Майже відсутнім є впровадження ініціатив та кооперація між учасниками на рівні усього єврорегіону. Наразі не відбувається транскордонний діалог на рівні керівних органів Карпатського єврорегіону.

Також відчутним є брак інформаційного та промоційного супроводу Карпатського єврорегіону, що не сприяє приверненню уваги міжнародних інституційних донорів, підвищенню інвестиційної привабливості та просуванню позитивного іміджу регіону на міжнародному рівні.

У другий день форуму проходила науково-практична конференція пам’яті Сергія Устича «Карпатський Єврорегіон: підсумки та перспективи багатостороннього транскордонного співробітництва в умовах євроінтеграційного поступу України», в ході якої із доповідями виступили співробітники Інституту.

Ярослав Жаліло наголосив, що дієвість єврорегіонального співробітництва критично залежить від наявності синергетичного ефекту для його учасників. Цей ефект залежить від імплементації цілей активізації транскордонного співробітництва в загальнонаціональні секторальні та регіональні стратегії розвитку, формування інституційної спроможності учасників співробітництва – регіонів та громад до розроблення та впровадження стратегій співробітництва, наявності ефективних механізмів виявлення та ранжування проблем регіонального та місцевого розвитку, які можуть стати точками синергетичної співпраці.

Світлана Мітряєва вказала на те, що сучасна глобальна криза загострила глибинні протиріччя і вивела на новий рівень відомі глобальні загрози та спонукала до аналізу нових та непередбачуваних загроз («чорних лебедів»), що вплинули і на відносини всередині Карпатського єврорегіону. В цьому контексті ініціатива Національного інституту стратегічних досліджень щодо розробки стратегічних документів: «Концепція забезпечення національної стійкості» та «Національні системи оцінювання ризиків та загроз» стала практичною потребою часу.

Володимир Химинець зауважив, що міжнародні міграційні процеси детермінують розвиток зовнішньоекономічних зв’язків між регіонами-учасниками Карпатського Єврорегіону. Це призводить до того, що сформовані протягом останнього десятиліття міжрегіональні зв’язки та ділові контакти стають ще тіснішими. Водночас в сучасних умовах відсутнім є стратегічне бачення щодо комплексної політики регулювання трудової міграції.

Анатолій Головка підкреслив важливість оцінки сумісності і взаємодоповнення тематичних та організаційних аспектів реалізації Дунайської стратегії (в рамках якої Україна головуватиме в 2022 році) та цілей діяльності Карпатського Єврорегіону для розробки механізмів досягнення їх синергії – додаткового позитивного ефекту від реалізації згаданих ініціатив. На його думку, досвід реалізації Дунайської стратегії та сформована на її основі мережа взаємозв’язків та транскордонних контактів можуть сприяти й підготовці макрорегіональної стратегії ЄС щодо Карпатського регіону.

У засіданні взяли участь керівники Закарпатської обласної ради та Закарпатської ОДА, генеральні консули країн Карпатського єврорегіону в Закарпатській області, представники органів місцевого самоврядування з Ужгорода, Чернівців, Івано-Франківська, Львова, керівники громадських об’єднань, науковці.

Зручніше отримувати якісну аналітику в месенджері? Підписуйтеся на наш Telegram-канал: t.me/niss_gov_ua

Фото: НІСД