"Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації." Монографія

Поділитися:

1У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні механізми забезпечення економічної безпеки України та посилення конкурентоспроможності країни в умовах глобальної економіки. Доведено, що формування системних характеристик світогосподарських зв’язків та динамічні метрополізаційні процеси в глобальній економіці змінюють модель участі України в процесах глобальної економічної інтеграції. Встановлено, що дуалізм та суперечність сучасного етапу розвитку глобальної економіки змінюють парадигму міжнародної та національної безпеки, посилюють взаємозумовленість економічної безпеки та конкурентоспроможності держави.

 

Здійснено оцiнювaння ефективностi держaвної полiтики в інвестиційно-інноваційній сфері для зміцнення безпеки реального сектору економіки, зокрема промисловості, визнaчення ризиків та загроз використання інвестиційно-інноваційного потенціалу економічної безпеки та ступеня його впливу нa конкурентні позиції України в умовах техноглобалізму. Окреслено напрями позитивного розвитку глобальної економіки та міжнародні регулятивні механізми її впливу на національну конкурентоспроможність та безпеку. Обґрунтовано конкурентні стратегії забезпечення економічної безпеки України у сфері зовнішньоторговельних відносин, стратегічні напрями інноваційної активності та ресурсної підтримки інвестиційно-інноваційної компоненти економічної безпеки реального сектору економіки в умовах глобальної конкуренції.

 

Запропоновано комплекс організаційно-економічних і правових заходів забезпечення валютної безпеки України на міжнародному рівні.

 

Для науковців, економістів, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, викладачів та аспірантів.