"Homo еx Machina. Філософські, культурологічні та політичні передумови формування конвергентного суспільства". Монографія

Поділитися:

1У монографії висвітлено питання постання конвергентного типу суспільства, як суспільства трансгуманістичного та пов’язаного з новою якістю технологічних втручань у природу людини.

 

Розглядаються філософські основи нового типу суспільства, сутнісні ознаки трансгуманізму та сингулярності, трансмутації класичних політичних та філософських теорій у нову технологічну епоху.

 

Ґрунтовно висвітлено проблему перетворення глобального інформаційного суспільства на простір зіткнення та конкуренції держав, вплив сучасних технологій на концепцію державного суверенітету (в межах побудови «цифрового суверенітету»).

 

Окремішньо проаналізовано вплив технологій Індустрії 4.0 (передусім робототехніки) на військову справу. Піддано ґрунтовному аналізу чинні можливості та перспективи України в контексті розвитку технологій Індустрії 4.0 та спроможності до побудови національної інноваційної системи.

 

Книга буде цікава широкому колу науковців, державних службовців та студентам.