Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл

Поділитися:

Монографію присвячено проблемам онтології війни і миру в контексті досвіду України у протидії російській гібридній війні, яка стала довгостроковим чинником деструктивних впливів на українську політичну, економічну та соціальну реальність.

Агресивні дії РФ спричиняють руйнівні наслідки для системи світового порядку та міжнародної безпеки, головним чинником дестабілізації безпекового середовища в регіональному оточенні України.

У праці сутність війни і миру розкривається через стратегічну та безпекову парадигми, із включенням різнорівневої взаємодії когнітивних смислів. Семантика концептів війни і миру, проблеми соціально-політичної онтології, опис глобального й регіонального стратегічного середовища, стратегічна культура та її зв’язок з дискурсом влади, роль ідентичності та мови війни і, нарешті, стратегія перемоги – стислий перелік питань, що розглядаються в книзі. Автори спираються на припущення про зв’язок онтологічних моделей із сучасними способами ведення воєнних дій, зокрема, про зв’язок гібридної війни з логікою постмодерністського релятивізму і загальною боротьбою із владним порядком. Окрему увагу приділено ролі політики ідентичності та аналізові когнітивного виміру гібриднихконфліктів.

Для науковців і широкого читацького загалу.

Докладніше: niss.gov.ua