Cтратегічна панорама

Поділитися:

ISSN 2616-9460eISSN 2616-891X

Періодичність: 2 рази на рік

Наукове видання існує з 2007 року

Основні мови видання: українська, англійська

Засновник та видавець: Національний інститут стратегічних досліджень

Cтратегічна панорамаФахове видання з політичних наук. Наказом МОН України від 11 липня 2017 р. № 966 (п. 34) журнал «Стратегічна панорама» внесений до Переліку наукових фахових видань України.

Проблематика: у журналі публікуються результати наукових досліджень з проблемних питань забезпечення національної безпеки держави; щодо перспектив економічного, соціального, гуманітарного, етнополітичного, воєнно-політичного, зовнішньополітичного, інформаційного розвитку України, а також рецензії на монографії, оглядові матеріали та роздуми науковців. Журнал призначений для наукових працівників, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів, працівників органів влади та державних установ. 

Індексація: Google Scholar

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Відкритий доступ: Журнал "Cтратегічна панорама" дотримується політики відкритого доступу (open access).Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Редакцією журналу було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій. Дивись розділ Публікаційна етика.