Cтратегічна панорама

Поділитися:

ISSN 2616-9460ISSN-L 2616-891X

Періодичність: 2 рази на рік

Наукове видання існує з 2001 року

Основні мови видання: українська, англійська

Засновник та видавець: Національний інститут стратегічних досліджень

Cтратегічна панорама

Проблематика: у журналі публікуються результати наукових досліджень з проблемних питань забезпечення національної безпеки держави, міжнародних відносин, а також рецензії на монографії, оглядові матеріали та роздуми науковців. Журнал призначений для наукових працівників, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів, працівників органів влади та державних установ. 

Індексація, реєстрація у базах: Google Scholar, Ulrichsweb

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Відкритий доступ: Журнал "Стратегічна панорама" дотримується політики відкритого доступу (openaccess). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Редакцією журналу було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій. Дивись розділ Публікаційна етика.