Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики розвитку

Поділитися:

Консолідація демократії, незворотність проведення демократичних перетворень, симетричні та дієві відповіді на загрози безпеці країни, поступ у реформах щодо європейської інтеграції – усе це в Україні було б неможливим без розвитку та зміцнення громадянського су- спільства, підвищення інституційної спроможності неурядових орга- нізацій, активного впровадження волонтерських ініціатив. За останні три роки спостерігається зростання кількості громадських органі- зацій, їхня діяльність спрямована на вирішення різноманітних су- спільних проблем, захист інтересів різних суспільних груп. Активно розвиваються волонтерський рух, громадські ініціативи навколо ком- плексної підтримки реформ, протидії корупції, допомоги армії та ви- мушеним переселенцям з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. Нові виклики розвитку та безпеці України породжують симетричні громадські ініціативи, покликані змінити ситуацію на за- садах відкритої комунікації, діалогу та відповідального лідерства. Фактично в більшості секторів, які забезпечують формування по- рядку денного реформ, діють організації громадянського суспільства (ОГС).

Важливим аспектом розвитку громадянського суспільства є необхідність розвитку співпраці, партнерства між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та ОГС, які би сприяли вирішенню суспільно значущих проблем, розробленню та імплемен- тації комплексних реформ, ефективному контролю за діями влади. Не менш важливим є зв’язок ОГС із різними верствами громадян.

Як сьогодні суспільство розуміє громадську активність? Які тен- денції превалюють у розвитку організацій громадянського суспільства? Які контроверсійні та складні виклики стоять на заваді суспіль- ним змінам та розвитку інститутів громадянського суспільства? Чи є сьогодні криза у взаєминах суспільства та влади, тиск на ОГС з боку владних інституцій? У чому сьогодні полягає державна політика вла- ди щодо ОГС? Відповіді на ці та інші запитання є предметом цього- річної аналітичної доповіді Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) «Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики розвитку».

Ознайомитися з повним текстом можна за посиланням: niss.gov.ua/sites

Прикріплені файли